Çalışma Alanlarımız

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

B.İ.G.E Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu; miras hukukundan kaynaklı muvazaalı işlemler, ölüme bağlı tasarruflar, mirasçılar arasında yapılan bağış ve satışlarla ilgili ihtilaflar, vasiyetname, vasiyetnamenin uygulanması, vasiyetnamenin iptali, saklı pay ihlalleri ve bunlardan kaynaklı tüm davaların takibi ve müvekkillerin lehine alınabilecek en iyi sonucun alınmasını sağlamaktadır.

Hukuki destek almak ve bize ulaşmak için iletişim adreslerimizden irtibata geçebilirsiniz. İletişim