Çalışma Alanlarımız

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Büromuz; gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin uyuşmazlıklar, vergi cezalarına karşı açılacak davalar, kurumlar vergisi indirimi ve devlet teşvik şartlarının uygulanması, ihlalinin tespiti ve mükelleflere getirilen düzenlemelerin takibi, hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi, usulsüzlük cezaları ve vergi kaçakçılığı suçları ile idarenin(SPK, EPDK, Karayolları, DSİ, Orman Genel Müdürlüğü, belediye, kaymakamlık, bakanlık, üniversiteler vb kamu kurumları) hukuka aykırı eylem ve işlemlerinden kaynaklı iptal davaları ve uğranılan zararın giderilmesi için açılacak tam yargı davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesinin sağlanması konusunda hizmet vermektedir.

Hukuki destek almak ve bize ulaşmak için iletişim adreslerimizden irtibata geçebilirsiniz. İletişim