Hakkımızda

Hakkımızda

BİGE Avukatlık & Danışmanlık

Müvekkillerimize; uzmanlık gerektiren alanlarda hukuki destek vermekte olup çalışmalarımızı dürüst, şeffaf ve müvekkil odaklı yürütmekteyiz. Hızla değişen dünyaya uyum sağlayarak müvekkillerimiz aleyhine oluşabilecek tüm hukuki riskleri, risk ortaya çıkmadan öngörebilmek için çalışıyoruz. B.İ.G.E Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimizin ihtiyaçlarını, talep ve beklentilerini olayın özelliğine göre değerlendirerek hukuki bir yol haritası belirlemekteyiz. Butik avukatlık hizmetinin sağladığı faydaya olan inancımız, mesleki deneyimimiz ve güçlü ekip çalışması ile müvekkillerimizin lehine olan en iyi sonuca ulaşmaktayız.

01. Hikayemiz

B.İ.G.E Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu; 2006 yılından bu yana gelişerek büyüyen, Türkiye’nin en prestijli hukuk fakültelerinde yetişmiş, alanında uzman avukat kadrosu ve çözüm ortağı olan akademisyenlerle birlikte gerçek ve tüzel kişilere avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

02. Vizyonumuz

B.İ.G.E; farklı hukuki alanlarında uzmanlaşmış bir danışman kadrosuna ve dünya dinamizmini yansıtan güçlü bir müvekkil ağına sahiptir. B.İ.G.E'nin nihai hedefi, dünyanın üç kıtasında bulunan hukuk büroları, meslek örgütleri ve güçlü çözüm ortaklarıyla birlikte müvekkillerine en uygun hukuki çözümü, en kaliteli biçimde üretmektir.

03. Misyonumuz

B.İ.G.E; sağladığı hukuki hizmeti gerek ulusal gerekse uluslararası ihtiyaçların karşılanması ve kalite sürekliliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası hukuki ve finansal gelişmeleri yakından takip etmekte; böylece yalnızca var olan sorunlara çözüm üretmek dışında, sorunları ortaya çıkmadan engellemeyi hedefler. Müvekkillerin hukuki sorunlarını benimser ve sonuç odaklı yaklaşımla vekalet ilişkisini yürütür.

images
+

Emel Orhan

Avukat & Kurucu Ortak
images
+

İsmail Kahveci

Avukat & Kurucu Ortak
images
+

Bülent Şimşek

Avukat & Kurucu Ortak
images
+

Gül Altay

Avukat & Kurucu Ortak
images
+

Emine Demirci

Avukat
images
+

Seda İpar

Stajyer Avukat