Çalışma Alanlarımız

image

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Ülkemizde sıkça yaşanan uyuşmazlıklardan olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde müteahhidin ve/veya arsa sahibinin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, imar mevzuatına aykırı yapılardan kaynaklı sorunların tespiti ve çözümü, kentsel dönüşüm yasasından kaynaklı yıkım kararı alınan yapılara ilişkin iptal davası, muvazaa, sahte vekaletname ile yapılan satış, kadastro kaynaklı tapu İptali ve tescil davaları B.İ.G.E Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu’nun uzman avukatlarıyla yürütülmektedir.

Hukuki destek almak ve bize ulaşmak için iletişim adreslerimizden irtibata geçebilirsiniz. İletişim